Kontakt

LEADER ACADEMY o.p.s.

Karlovarská 6
364 53 Valeč v Čechách
tel.: 737 444 602
info@leaderacademy.cz

spolehliva-firma-2018 125
Projekt

Tvorba propagačních materiálů pro INFORMAČNÍ CENTRUM VALEČ
je realizován za finančního přispění Karlovarského kraje

www.kr-karlovarsky.cz
www.zivykraj.cz

LEADER ACADEMY LEADER ACADEMY LEADER ACADEMY LEADER ACADEMY

500 let od jmenování Valče městečkem

Generální dodavatel pro zajištění Oslavy 500. výročí jmenování Valče městečkem.

Cíle

- připravit, organizačně zajistit a realizovat soubor aktivit zaměřených na oslavy výročí 500 let od jmenování Valče městečkem a to v průběhu celého roku 2014

Mezi konkrétní cíle projektu patří: 

 1. hlavním programem a doprovodnými akcemi připomenout občanům Valče významnou historii obce včetně přilehlého regionu,
 2. využít významného výročí k prezentaci historického potenciálu Valče v celorepublikové působnosti i v přilehlém pohraničí,
 3. vzbudit zájem turistické veřejnosti o region Valečska,
 4. prezentovat obec Valeč v soutěži „Obec roku“,
 5. zainteresovat na průběhu oslav maximum subjektů působících ve Valči včetně samotných obyvatel Valče,
 6. skutečné zájemce organizačně propojit a umožnit jim jejich aktivity ve prospěch oslav kolektivně realizovat.

Předpokládané akce:

Aktivity v roce 2013

 • Advent a jeho tradice byly zahájeny 29.11.2013. Oslavy respektovaly tradice, byly prostorem pro zklidnění, rozjímání, ale i poznání a vzpomínky. V prostorách komunitního centra proběhlo adventní tvoření a následně byla v Muzeu Valeč uspořádána výstava k této tématice.

 • 31.12.2013 jsme uspořádali oslavu v Kavárně U muzea a Novoroční ohňostroj symbolizující zahájení významného roku 2014. 

Aktivity v roce 2014

 • 21.3.2014 oslava prvního jarního dne
  Slavnostní zahájení oslav, v Široké ulici vysázeny nové ovocné stromy.
 • Proběhlo slavnostní zasedání místního zastupitelstva.

 • 30.4.2014 přihlášení do soutěže Obec roku 2014
  LEADER ACADEMY poskytla záznamy svých aktivit, dokumentaci zpracoval PhDr. Sušanka ve spolupráci se svým týmem.

 • 1.5.2014 Představení brožury Barokní městečko Valeč (česko-německá verze, k dostání na významných místech ve Valči (Muzeum Valeč, Obecní úřad, Stání zámek Valeč).

 • 16.-18.5.2014 Slavnosti květů 2014
  Tradiční slavnosti ozvláštněné 500. výročím jmenování Valče městečkem. V průběhu slavností odbavování pošty slavnostním poštovním razítkem 16.5.2014 na poště ve Valči, 17.5.2014 v Muzeu Valeč. Jedinečné razítko bude k dispozici pouze v tyto dny.

  Program slavností:
 • farmářské trhy a stánky
 • prohlídka zámku
 • prohlídka muzea (jednotná vstupenka na slavnosti je platná i pro vstup do muzea)
 • kulturní vystoupení
 • sportovní akce
 • hudební doprovody
 • akce pro děti
 • zookoutek a tvořivé dílny

 • Křest knihy valečského rodáka Josefa Škrábka - Dějiny osobně prožité a protrpěné, autogramiáda autora.

 • 2. - 3. 8. 2014 Povaleč - ve spolupráci s hlavními organizátory akce propojení tradičního festivalu s oslavou 500. výročí, v průběhu akce workshop k 500 letům Valče.

 • 19. - 21. 9. 2014 Oslavy 500. výročí jmenování Valče městečkem s návštěvou Valečských rodáků

Hlavní akce, kterou vyvrcholí rok oslav 500. výročí jmenování Valče městečkem. Významnou součástí je návštěva valečských rodáků, pietní vzpomínka a předání pamětních plaket významným občanům Valše a zápis do kroniky obce.

Zakončení oslav 28. 11. 2014 – 2. 12. 2014

 • 28.11. Advent
 • 29.11. Dětské odpoledne
 • 2. 12.  500. výročí (privilegia uděleny 2. 12. 1514) „Den filatelistů“
 • 28. 11.- 2. 12. 2014 v prostorách Muzea Valeč – odbavování pošty slavnostním poštovním razítkem vyhotoveným k 500. výročí.

Adventní dny a jejich tradice završí rok 2014 věnovaný 500. výročí jmenování Valče městečkem. 

Doprovodné akce:

 • Křest knihy: Josef Škrábek, Dějiny osobně prožité a protrpěné (03/2014)
 • Fotbalový zápas ČR - Německo
 • Představení makety knihy: Genius loci barokního městečka Valeč (06/2014)
 • Vítání občánků - průběžně
 • Prezentace aktivit a činností podnikatelů a ostatních subjektů v blízkém regionu
 • Setkávání s občany
 • Vydání poštovního a pamětního aršíku (poštovního razítka)
 • Soutěž o nejkrásnější zahrádku a balkon
 • Organizace akcí: sousedská pomoc (výpomoc)

Oslavy podpořil ze svého rozpočtu Karlovarský kraj. Za podporu děkujeme.

karlovarky kraj

Aktuálně
 • Program Komunitního centra „ROHÁČEK“ 01.08.2022

  bude vzhledem k průběžným aktivitám zveřejňován na Facebook.

 • Nabídka účasti v realizovaných projektech 11.07.2018

  Nabízíme všem zájemcům možnost účasti v realizovaných projektech. Všichni účastníci mohou využít všechny nabízené aktivity.

 • Setkání se zaměstnavateli 29.06.2017

  Informace o možnostech podpory v rámci všech aktuálních projektů získáte na prezentaci projektů ve Valči – Restaurace a kavárna U muzea od 12,00 hodin.

 • Stejné šance všem 30.01.2017

  Prezentace pro skupiny a pro účastnice doporučené úřadem práce. První skupinová prezentace projektu proběhne 30. ledna 2017 od 9,30 hodin v prostorách Centra pracovních příležitostí Valeč - Kavárna U muzea, Široká 182, 364 53 Valeč (centrum obce, v dosahu autobusové zastávky).

 • Rovné šance pro ženy na trhu práce 23.01.2017

  Prezentace pro skupiny a pro účastnice doporučené úřadem práce. První skupinová prezentace proběhne 23. ledna 2017 a 24. ledna 2017 od 9,00 hodin v prostorách LEADERs clubuKlostermannova 138/17, 430 01 Chomutov (centrum, cca 25m od Komerční banky a náměstí).