Kontakt

LEADER ACADEMY o.p.s.

Karlovarská 6
364 53 Valeč v Čechách
tel.: 737 444 602
info@leaderacademy.cz

spolehliva-firma-2018 125
Projekt

Tvorba propagačních materiálů pro INFORMAČNÍ CENTRUM VALEČ
je realizován za finančního přispění Karlovarského kraje

www.kr-karlovarsky.cz
www.zivykraj.cz

LEADER ACADEMY LEADER ACADEMY LEADER ACADEMY LEADER ACADEMY

Čas na změnu

logoEU

Číslo a název prioritní osy:  03.1 – Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
Číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002376
Cílová skupina: Osoby starší 50 let
Realizace: 01. 09. 2016 - 31. 08. 2018
Realizátor projektu: MAS Vladař, o.p.s., Karlovarská 6, 364 53 Valeč v Čechách
Partner projektu: LEADER ACADEMY o.p.s., Karlovarská 6, 364 53 Valeč v Čechách
Místo realizace:  Žatec a Podbořany

Cíle projektu a vyhodnocení

Hlavní cíl projektu, pozitivní individuální motivace a nasměrování klientů k aktivitě a získání udržitelného zaměstnání, byl zcela naplněn. V rámci aktivit se podařilo pomoci CS získat ztracené návyky, nové vědomosti a zlepšit dovednosti a schopnosti žádané na současném trhu práce. Druhotným cílem bylo vytvoření dvou Center podpory v Žatci a v Podbořanech. Mezi další cíle projektu jsme zařadili dosažení změn v oblasti místního trhu práce, zvýšení kvalifikace klientů v souladu s potřebami místních zaměstnavatelů a dosažení změny v přístupu jednotlivých zaměstnavatelů ve vztahu k cílové skupině 50+.
V oblasti místního trhu práce došlo v průběhu projektu ke změnám objektivním, tzn. že poklesla míra nezaměstnanosti v regionu obecně. Nicméně při práci s CS jsme dosáhli snížení doby evidence mezi uchazeči o zaměstnání, u několika klientů jsme dosáhli umístění do zaměstnání, které předtím zcela odmítali a to např. z důvodů zadlužení.

Pro ověření dosažení cílů byla stanovena hlavní kritéria:

 • počet klientů 70 – skutečně: 75
 • počet umístěných na trhu práce 35 – skutečně: 48
  • z toho 14 podpořených pracovních míst – skutečně: 16
 • 2 fungující poradenská místa – skutečně: 2
 • počet hodin individuálního poradenství: 2 792
  • z toho 2 512 hodin/tým – skutečně: 1 967/poradenství a 121/další vzdělávání
  • 280 hodin/odborné konzultace – skutečně: 280

V průběhu projektu bylo podpořeno 16 pracovních míst, z toho 14 po dobu 10 měsíců a 2 po dobu 8 měsíců. Klienti si zvýšili kvalifikaci formou rekvalifikačních kurzů, do kterých vstoupilo celkem 45 osob (43 osvědčení), 34 osob si zvýšilo kvalifikaci. Proběhlo 11 exkurzí na pracovištích přímo u zaměstnavatelů, kterých se zúčastnilo 66 osob, dále bylo zorganizováno 6 workshopů, které navštívilo 17 osob. V průběhu projektu proběhly 3 semináře pro zaměstnavatele a spolupracující subjekty, které byly zaměřeny na podporu Age managementu a zaměstnávání osob starších 50 let. Přínos projektových aktivit byl vyhodnocen na závěrečném setkání 30.8.2018. V průběhu projektu klienti čerpali přímou podporu (příspěvky na cestovné, ubytování, stravné a jiné náklady při rekvalifikaci). Zprostředkování zaměstnání bylo realizováno na základě povolení GŘ ÚP ČR udělené partnerovi LEADER ACADEMY o.p.s.

Realizátor a partnerství

V rámci projektu bylo vytvořeno fungující partnerství na bázi aktivní spolupráce mezi partnery. MAS Vladař zajistil praktickou realizaci projektu, při níž mu partner poskytoval veškerou podporu v oblastech, v nichž se zavázal ke spolupráci. V rámci sdílení zkušeností došlo k přenosu zkušeností a rozšíření praktických možností MAS poskytovat podporu cílovým skupinám.

Stav projektu: uzavřen 31.8.2018

Aktuálně
 • Program Komunitního centra „ROHÁČEK“ 01.08.2022

  bude vzhledem k průběžným aktivitám zveřejňován na Facebook.

 • Nabídka účasti v realizovaných projektech 11.07.2018

  Nabízíme všem zájemcům možnost účasti v realizovaných projektech. Všichni účastníci mohou využít všechny nabízené aktivity.

 • Setkání se zaměstnavateli 29.06.2017

  Informace o možnostech podpory v rámci všech aktuálních projektů získáte na prezentaci projektů ve Valči – Restaurace a kavárna U muzea od 12,00 hodin.

 • Stejné šance všem 30.01.2017

  Prezentace pro skupiny a pro účastnice doporučené úřadem práce. První skupinová prezentace projektu proběhne 30. ledna 2017 od 9,30 hodin v prostorách Centra pracovních příležitostí Valeč - Kavárna U muzea, Široká 182, 364 53 Valeč (centrum obce, v dosahu autobusové zastávky).

 • Rovné šance pro ženy na trhu práce 23.01.2017

  Prezentace pro skupiny a pro účastnice doporučené úřadem práce. První skupinová prezentace proběhne 23. ledna 2017 a 24. ledna 2017 od 9,00 hodin v prostorách LEADERs clubuKlostermannova 138/17, 430 01 Chomutov (centrum, cca 25m od Komerční banky a náměstí).