Kontakt

LEADER ACADEMY o.p.s.

Karlovarská 6
364 53 Valeč v Čechách
tel.: 737 444 602
info@leaderacademy.cz

spolehliva-firma-2018 125
Projekt

Tvorba propagačních materiálů pro INFORMAČNÍ CENTRUM VALEČ
je realizován za finančního přispění Karlovarského kraje

www.kr-karlovarsky.cz
www.zivykraj.cz

LEADER ACADEMY LEADER ACADEMY LEADER ACADEMY LEADER ACADEMY

Rovné šance pro ženy na trhu práce

logoEU

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003126
Prioritní osa OPZ: 1.2 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnánía kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci
Cílová skupina: Ženy ohrožené na trhu práce (ženy v evidenci ÚP déle než 5 měsíců včetně žen, které pečují o dítě do 15 let)
Realizace: 01. 11. 2016 - 31. 10. 2018
Místo realizace: Chomutov
Kontakt: Ing. Zdeněk Mach, vedoucí projektu, telefon: 737 444 602

Cíl projektu

Komplexní podpora 60 žen při jejich návratu na trh práce, udržení v zaměstnání a podpora slaďování pracovního a soukromého života včetně zapojení zaměstnavatelů při vytváření podmínek usnadňujících cílové skupině pohyb na pracovním trhu byl zcela naplněn.

Popis aktivit

V rámci projektu bylo vytvořeno kontaktní místo pro ženy LEADERs club v Chomutově, které bylo k dispozici účastnicím po celou dobu realizace projektu. Do projektu vstoupilo 76 osob, z toho 63 osob překročilo bagatelní podporu (40 hodin). 61 účastnic absolvovalo skupinovou část zaměřenou na motivaci, komunikaci a rozvoj osobnosti, následovaly praktické zkušenosti (exkurze, ochutnávky práce, workshopy) a nakonec závěrečné setkání, kterého se zúčastnilo 22 absolventek projektu. POD a profesní poradenství využívaly všechny účastnice průběžně. V rámci programu finanční a IT gramotnosti si účastnice doplnily znalosti, které mohly být překážkou při vstupu na pracovní trh (51 osob) a následovalo odborné vzdělávání formou rekvalifikačních kurzů.  Zorganizováno bylo 49 kurzů (44 osvědčení) např. řidičská oprávnění, účetnictví a daňová evidence, počítačové kurzy, asistentka-sekretářka, nehtová modeláž, masér, kosmetické služby, pracovník v sociálních službách aj. Některé ženy byly podpořeny více kurzy, které na sebe navazovaly a vedly k získání pracovního uplatnění. Individuální podpora týmu byla poskytnuta v rozsahu 1559 hodin a doplněna odbornými konzultacemi v počtu 380 hodin. Aktivně byla využita e-poradna a sociální sítě. Cílem projektu byla i podpora žen při získání uplatnění na trhu práce, veřejná podpora byla rozdělena mezi 12 subjektů, které zaměstnaly ženy z projektu. Celkem se podařilo umístit do zaměstnání 37 účastnic. Povinné části projektu zpříjemnily i netradiční formy a účastnice byly zapojeny do soutěží, meetingů a seminářů se zajímavými hosty. V závěru byly ženy oceněny za dosažení největšího pokroku, nejvýraznější změny a byla vyhlášena žena LEADERs clubu. V průběhu projektu byla poskytována přímá podpora formou příspěvků na cestovné, stravné nebo jiné náklady při účasti na kurzech nebo při vstupu do zaměstnání.

Všechny aktivity byly pro zúčastněné osoby zdarma, financované z OPZ a EU. 

 

Aktuálně
 • Program Komunitního centra „ROHÁČEK“ 01.08.2022

  bude vzhledem k průběžným aktivitám zveřejňován na Facebook.

 • Nabídka účasti v realizovaných projektech 11.07.2018

  Nabízíme všem zájemcům možnost účasti v realizovaných projektech. Všichni účastníci mohou využít všechny nabízené aktivity.

 • Setkání se zaměstnavateli 29.06.2017

  Informace o možnostech podpory v rámci všech aktuálních projektů získáte na prezentaci projektů ve Valči – Restaurace a kavárna U muzea od 12,00 hodin.

 • Stejné šance všem 30.01.2017

  Prezentace pro skupiny a pro účastnice doporučené úřadem práce. První skupinová prezentace projektu proběhne 30. ledna 2017 od 9,30 hodin v prostorách Centra pracovních příležitostí Valeč - Kavárna U muzea, Široká 182, 364 53 Valeč (centrum obce, v dosahu autobusové zastávky).

 • Rovné šance pro ženy na trhu práce 23.01.2017

  Prezentace pro skupiny a pro účastnice doporučené úřadem práce. První skupinová prezentace proběhne 23. ledna 2017 a 24. ledna 2017 od 9,00 hodin v prostorách LEADERs clubuKlostermannova 138/17, 430 01 Chomutov (centrum, cca 25m od Komerční banky a náměstí).