Kontakt

LEADER ACADEMY o.p.s.

Karlovarská 6
364 53 Valeč v Čechách
tel.: 737 444 602
info@leaderacademy.cz

spolehliva-firma-2018 125
Projekt

Tvorba propagačních materiálů pro INFORMAČNÍ CENTRUM VALEČ
je realizován za finančního přispění Karlovarského kraje

www.kr-karlovarsky.cz
www.zivykraj.cz

LEADER ACADEMY LEADER ACADEMY LEADER ACADEMY LEADER ACADEMY

Stejné šance všem

logoEU

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003057
Prioritní osa OPZ: 1.2 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci
Cílová skupina: Ženy ohrožené na trhu práce (ženy, které pečují o dítě do 15 let a ženy 55 – 64 let)
Realizace: 01. 11. 2016 - 31. 10. 2018
Místo realizace: Valeč, Bochov, Žlutice
Kontakt: Ing. Zdeněk Mach, vedoucí projektu, telefon: 737 444 602

Cíl projektu

Komplexní podpora 60 žen při jejich návratu na trh práce, udržení v zaměstnání a podpora slaďování pracovního a soukromého života včetně zapojení zaměstnavatelů a vytváření podmínek usnadňujících cílové skupině pohyb na pracovním trhu byl zcela naplněn.

Popis aktivit

V rámci projektu byla vytvořena tři Centra pracovních příležitostí, první ve Valči, další v Bochově a ve Žluticích. Do projektu vstoupilo 69 osob, z toho 68 bylo podpořeno více než bagatelní podporou (40 hodin). V rámci rovných příležitostí byl zapojen také jeden muž. Pracovně osobnostní charakteristikou prošlo 68 z plánovaných 60 osob. Motivační kurz absolvovalo 67 osob, KROS 66 osob a KFFG 62 osob. Následovalo individuální poradenství 1458 hodin, které poskytoval realizační tým. Doplněno bylo odbornými konzultacemi v počtu 248 hodin. Jako netradiční forma podpory účastnic byla organizována setkání LADIEŚ clubu, který proběhl pětkrát. Následovalo odborné vzdělávání formou rekvalifikací a kurzů, při nichž si 38 osob zvýšilo kvalifikaci. Zorganizováno bylo 59 kurzů (56 osvědčení), nejčastěji řidičská oprávnění, účetnictví a daňová evidence, počítačové kurzy, asistentka-sekretářka, vizážistika, nehtová modeláž, florista, obsluha motorové pily a křovinořezu a další. Některé ženy byly podpořeny více kurzy, které na sebe navazovaly a vedly k získání pracovního uplatnění. Řidičské oprávnění usnadní mnoha ženám dojíždění za prací v rámci regionu. Nabyté zkušenosti z kurzů si ženy mohly ověřit při ochutnávkách práce, mini praxích a exkurzích u zaměstnavatelů. Cílem však bylo i uplatnění schopností na trhu práce, což se podařilo v průběhu projektu více než 55%. Veřejná podpora byla rozdělena mezi 7 zaměstnavatelů, kteří vytvořili pracovní místa pro účastnice z projektu. Dvě ženy zahájily OSVČ. V průběhu projektu byla poskytována přímá podpora formou příspěvků na cestovné, stravné nebo jiné náklady při účasti na kurzech nebo při vstupu do zaměstnání.

Všechny aktivity byly pro zúčastněné osoby zdarma, financované z OPZ a EU.

Další dokumenty

Aktuálně
 • Program Komunitního centra „ROHÁČEK“ 01.08.2022

  bude vzhledem k průběžným aktivitám zveřejňován na Facebook.

 • Nabídka účasti v realizovaných projektech 11.07.2018

  Nabízíme všem zájemcům možnost účasti v realizovaných projektech. Všichni účastníci mohou využít všechny nabízené aktivity.

 • Setkání se zaměstnavateli 29.06.2017

  Informace o možnostech podpory v rámci všech aktuálních projektů získáte na prezentaci projektů ve Valči – Restaurace a kavárna U muzea od 12,00 hodin.

 • Stejné šance všem 30.01.2017

  Prezentace pro skupiny a pro účastnice doporučené úřadem práce. První skupinová prezentace projektu proběhne 30. ledna 2017 od 9,30 hodin v prostorách Centra pracovních příležitostí Valeč - Kavárna U muzea, Široká 182, 364 53 Valeč (centrum obce, v dosahu autobusové zastávky).

 • Rovné šance pro ženy na trhu práce 23.01.2017

  Prezentace pro skupiny a pro účastnice doporučené úřadem práce. První skupinová prezentace proběhne 23. ledna 2017 a 24. ledna 2017 od 9,00 hodin v prostorách LEADERs clubuKlostermannova 138/17, 430 01 Chomutov (centrum, cca 25m od Komerční banky a náměstí).