Kontakt

LEADER ACADEMY o.p.s.

Karlovarská 6
364 53 Valeč v Čechách
tel.: 737 444 602
info@leaderacademy.cz

spolehliva-firma-2018 125
Projekt

Tvorba propagačních materiálů pro INFORMAČNÍ CENTRUM VALEČ
je realizován za finančního přispění Karlovarského kraje

www.kr-karlovarsky.cz
www.zivykraj.cz

LEADER ACADEMY LEADER ACADEMY LEADER ACADEMY LEADER ACADEMY

Komunitní centrum ROHÁČEK

IROP CZ RO B C RGB

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0008026

Program: IROP, Komunitně vedený místní rozvoj

Tematický cíl: Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě

Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu

Opatření: Rozvoj infrastruktury pro poskytování sociálních služeb a sociálního bydlení

 

 

Cíl projektu

Rekonstrukce chátrajícího objektu v centru obce Valeč, která je sociálně vyloučenou lokalitou, a vytvoření veřejného prostoru pro prohlubování sociálních vazeb, zkvalitňování sousedských vztahů obyvatel a především zapojení potenciálně problémových obyvatel za účelem sociální integrace. Komunitní centrum ROHÁČEK poskytne prostor pro setkávání komunity, aktivity komunitní práce, včetně poradny pro řešení nepříznivých životních situací a pomoc při přípravě na zaměstnání. Prostory budou bezbariérové.   

 

Předpokládané ukončení: 31.12.2019

 

Projekt je financován Evropskou unií.

Aktuálně
 • Program Komunitního centra „ROHÁČEK“ 01.08.2022

  bude vzhledem k průběžným aktivitám zveřejňován na Facebook.

 • Nabídka účasti v realizovaných projektech 11.07.2018

  Nabízíme všem zájemcům možnost účasti v realizovaných projektech. Všichni účastníci mohou využít všechny nabízené aktivity.

 • Setkání se zaměstnavateli 29.06.2017

  Informace o možnostech podpory v rámci všech aktuálních projektů získáte na prezentaci projektů ve Valči – Restaurace a kavárna U muzea od 12,00 hodin.

 • Stejné šance všem 30.01.2017

  Prezentace pro skupiny a pro účastnice doporučené úřadem práce. První skupinová prezentace projektu proběhne 30. ledna 2017 od 9,30 hodin v prostorách Centra pracovních příležitostí Valeč - Kavárna U muzea, Široká 182, 364 53 Valeč (centrum obce, v dosahu autobusové zastávky).

 • Rovné šance pro ženy na trhu práce 23.01.2017

  Prezentace pro skupiny a pro účastnice doporučené úřadem práce. První skupinová prezentace proběhne 23. ledna 2017 a 24. ledna 2017 od 9,00 hodin v prostorách LEADERs clubuKlostermannova 138/17, 430 01 Chomutov (centrum, cca 25m od Komerční banky a náměstí).