Kontakt

LEADER ACADEMY o.p.s.

Karlovarská 6
364 53 Valeč v Čechách
tel.: 737 444 602
info@leaderacademy.cz

spolehliva-firma-2018 125
Projekt

Tvorba propagačních materiálů pro INFORMAČNÍ CENTRUM VALEČ
je realizován za finančního přispění Karlovarského kraje

www.kr-karlovarsky.cz
www.zivykraj.cz

LEADER ACADEMY LEADER ACADEMY LEADER ACADEMY LEADER ACADEMY

LEADER ACADEMY

LEADER ACADEMY o.p.s. byla založena v roce 2011 českým zakladatelem, vzdělávací společností JOB ASISTENT s.r.o., který hledal vhodnou formu, kterou by podporoval venkov a jeho obyvatele v oblasti vzdělávání.

Vzdělávání na venkově a ve venkovském prostoru je důležitou součástí rozvoje místních samospráv, ale důležitou roli sehrává i vzdělanost venkovských lidí. Udržitelný rozvoj českého venkova doposud znamenal především rozvoj vybraných obcí a měst, síly byly zaměřeny na záchranu kulturního a přírodního dědictví, obnovu památek, ale na obyvatele, kteří tu žijí a pracují, se zapomínalo. Vzdělanost a vzdělávání se z českého venkova pomalu vytrácí. Tento stav neškodí pouze venkovu, ale celé naší zemi.

Současný stav lze demonstrovat na příkladu záchrany kulturního dědictví barokního městečka Valeč. Před rokem 1998 byla většina historických budov obce v katastrofálním a zdevastovaném stavu. Za přispění mnoha donátorů a také Nadace Valeč v Čechách se podařilo většinu budov, barokních památek, opravit a vzhled obce se změnil k nepoznání. Obec pokračuje v dobudování kompletní infrastruktury. Nezměnilo se však obyvatelstvo obce. Úsilí bylo věnováno historickým památkám, nikoli zvyšování životní úrovně obyvatel venkova, lidem, občanské společnosti a jejich vzdělávání.

Celoživotní mimoškolní vzdělávání a péče o zdraví a tělesný rozvoj by se mělo stát středem pozornosti celé naší společnosti, tedy i nás, venkovanů. Bez aktivních obyvatel, dobrých venkovských vztahů, dobrovolnictví, partnerství a bez vzájemné podpory a spolupráce se český venkov nezmění.

V roce 2012 se LEADER ACADEMY o.p.s. přihlásila k principům sociálního podnikání a sociální ekonomiky založením Sociálního podniku – Doupovské hory. LEADER ACADEMY se podílela na rekonstrukci Muzea Valeč, vybudování prostor pro setkávání, zasadila se o letní sousedskou zahradu. Stala se jedním z organizátorů Slavností květů od roku 2013, organizuje setkání rodáků a zajišťuje tradici vítání nových občánků do života. LEADER ACADEMY se aktivně účastní společenského života v obci, podporuje a organizuje řadu seminářů, kurzů, besed nebo akcí pro děti, sponzoruje další různé akce včetně realizace projektů.

LEADER ACADEMY neuděluje pochybné tituly, ale předává zkušenosti.

 

Aktuálně
 • Program Komunitního centra „ROHÁČEK“ 01.08.2022

  bude vzhledem k průběžným aktivitám zveřejňován na Facebook.

 • Nabídka účasti v realizovaných projektech 11.07.2018

  Nabízíme všem zájemcům možnost účasti v realizovaných projektech. Všichni účastníci mohou využít všechny nabízené aktivity.

 • Setkání se zaměstnavateli 29.06.2017

  Informace o možnostech podpory v rámci všech aktuálních projektů získáte na prezentaci projektů ve Valči – Restaurace a kavárna U muzea od 12,00 hodin.

 • Stejné šance všem 30.01.2017

  Prezentace pro skupiny a pro účastnice doporučené úřadem práce. První skupinová prezentace projektu proběhne 30. ledna 2017 od 9,30 hodin v prostorách Centra pracovních příležitostí Valeč - Kavárna U muzea, Široká 182, 364 53 Valeč (centrum obce, v dosahu autobusové zastávky).

 • Rovné šance pro ženy na trhu práce 23.01.2017

  Prezentace pro skupiny a pro účastnice doporučené úřadem práce. První skupinová prezentace proběhne 23. ledna 2017 a 24. ledna 2017 od 9,00 hodin v prostorách LEADERs clubuKlostermannova 138/17, 430 01 Chomutov (centrum, cca 25m od Komerční banky a náměstí).