Kontakt

LEADER ACADEMY o.p.s.

Karlovarská 6
364 53 Valeč v Čechách
tel.: 737 444 602
info@leaderacademy.cz

LEADER ACADEMY LEADER ACADEMY LEADER ACADEMY LEADER ACADEMY

LEADER ACADEMY

LEADER ACADEMY o.p.s. byla založena v roce 2011 českým zakladatelem, vzdělávací společností JOB ASISTENT s.r.o., který hledal vhodnou formu, kterou by podporoval venkov a jeho obyvatele v oblasti vzdělávání.

Vzdělávání na venkově, ve venkovském prostoru, je důležitou součástí rozvoje místních samospráv, ale důležitou roli sehrává i vzdělanost venkovských lidí. Udržitelný rozvoj českého venkova doposud znamenal především rozvoj vybraných obcí a měst, síly byly zaměřeny na záchranu kulturního a přírodního dědictví, obnovu památek, ale na obyvatele, kteří tu žijí a pracují, se zapomínalo. Vzdělanost a vzdělávání se z českého venkova pomalu vytrácí. Tento stav neškodí pouze venkovu, ale celé naší zemi.

Současný stav lze demonstrovat na příkladu záchrany kulturního dědictví barokního městečka Valeč. Před rokem 1998 byla většina historických budov obce v katastrofálním a zdevastovaném stavu. Za přispění Nadace Valeč v Čechách se podařilo většinu budov, barokních památek, opravit a vzhled obce se změnil k nepoznání. Obec pokračuje v dobudování kompletní infrastruktury. Nezměnilo se však obyvatelstvo obce. Úsilí bylo věnováno historickým památkám, nikoli zvyšování životní úrovně obyvatel venkova, lidem, občanské společnosti a jejich vzdělávání.

Celoživotní mimoškolní vzdělávání a péče o zdraví a tělesný rozvoj by se mělo stát středem pozornosti celé naší společnosti, tedy i nás, venkovanů. Bez aktivních obyvatel, dobrých venkovských vztahů, dobrovolnictví, partnerství a bez vzájemné podpory a spolupráce se český venkov nezmění.

V roce 2012 se LEADER ACADEMY o.p.s. přihlásila k principům sociálního podnikání a sociální ekonomiky založením Sociálního podniku – Doupovské hory. LEADER ACADEMY o.p.s. působí aktivně v obci Valeč již několik let. Podílela se například na rekonstrukci Muzea Valeč a vybudování komunitního centra v Široké ulici, organizaci Slavností květů v roce 2013, uspořádala setkání rodáků nebo obnovila tradici vítání nových občánků do života. LEADER ACADEMY o.p.s. se aktivně účastní společenského života v obci, podporuje a organizuje řadu seminářů, kurzů, besed nebo akcí pro děti, sponzoruje další různé akce.

Přáli bychom si, aby se LEADER ACADEMY stala pro venkovany dostupnou a erudovanou českou školou, na níž se neudělují pochybné tituly, ale kde se rozdávají vědomosti a předávají zkušenosti. Přáli bychom si, aby se stala Vaší školou, školou rozvoje venkova a jeho obyvatel.

Bc. Eva Machová, ředitelka o.p.s.

Aktuálně
 • Ukončení projektu Ještě je čas na změnu 20.11.2015

  K 31. 10. 2015 byla realizace projektu ukončena. Co o nás napsali v měsíčníku REGIO 10/2015 se dozvíte na podstránce této aktuality

 • Sociální podnik Doupovské hory 03.07.2015

  Napsali o nás, Karlovarský deník, 3.7.2015 – Projekt je u konce, práce sociální firmy pokračuje….. Článek si můžete přečíst zde.

 • Informační schůzky pro jednotlivce 29.06.2015

  Vzhledem k naplnění počtu účastníků v projektu Je čas na změnu se aktuálně informujte o možnosti vstupu do projektu osobně nebo telefonicky u projektové manažerky, paní Andrea Bauerová, DiS., Centrum podpory, Otokara Březiny 2895, Žatec.

 • Změny v projektovém týmu 29.06.2015

  Od 1. 5. 2015 se obracejte se svými dotazy na finanční manažerku paní Evu Novákovu tel: 775 873 142, e-mail: info(zav)leaderacademy.cz

 • Napsali o nás 14.01.2015

  Ještě je čas na změnu - celý článek najdete zde.